fbpx

Tellimustingimused

E-poe www.dulcinea.ee (edaspidi ePood) omanik on Dulcinea OÜ, registrinumber 16342569, asukohaga Juhkentali 20, 10132 Tallinn.

Tellimuse vormistamisel palume esitada võimalikult täpsed andmed. Edastatud info täpsus tagab tellimuse kiire ja häireteta kohaletoimetamise. Probleemide korral võtame teiega ühendust e-maili või telefoni teel.

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1 Tingimused kehtivad ePoe klientide (edaspidi Klient) ja Dulcinea OÜ  kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 ePoe kasutajaks registreerides ja/või toote ostmisel kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

1.3 ePood jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse dulcinea.ee koduleheküljel.

2. LEPINGU JÕUSTUMINE

2.1 ePood müüb ja Klient ostab e-Poes pakutavaid tooteid.

2.2 ePoe ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Dulcinea OÜ arvelduskontole.

2.3 ePoes tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab klient, et on tutvunud müügitingimustega ning nõustub nendega.

3. HINNAD

3.1 Kõik ePoes olevate toodete hinnad on märgitud tooteartiklite juurde  eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%. Teave toodete kohta on esitatud ePoes vahetult kauba juures.

3.2 Kauba kättetoimetamise tasu sõltub saadetise veokaugusest ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse kliendile tellimuse vormistamisel.

3.3 ePood jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui klient sooritas tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist siis kehtib temale hind, mis oli kajastatud arvel tellimuse vormistamise hetkel. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA TOODETE EEST TASUMINE

4.1 Tellimuse eest saab klient tasuda ePoes läbi makselahenduse. Klient tasub 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

4.2 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse koheselt, kui klient on tasunud 100% tellimuse summa.

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1 Dulcinea kondiitritooted valmivad käsitööna, mistõttu on oluline mõista, et valmivad tordid võivad erineda pisut sellest, mis on kuvatud ePoes piltidel.

5.2   Tellimus edastatakse kullerteenuse pakkujale, kes annab saadetise üle tellija poolt edastatud saajale. Vajadusel võetakse saajaga ühendust.

5.3 Teisipäevast laupäevani enne kella 15:00 teostatud tellimused toimetatakse kohale samal päeval. Peale kella 15:00 teostatud tellimused toimetatakse kohale järgmisel päeval. Pühapäeval või esmaspäeval teostatud tellimused toimetatakse kohale teisipäeval.

5.4 Suurematel tähtpäevadel – sõbrapäev, naistepäev, emadepäev – kiir- ja kellaajalisi kullertellimusi ei täideta, kõik tellimused täidetakse jooksvalt päeva jooksul.

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

6.1 Kliendi poolt tellitud toote puudumisel ning asenduskauba mittesobivuse korral tühistab ePood tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui ka täielikult. Tellimuse tühistamisest informeeritakse klienti viivitamatult.

6.2 Tellimuse tühistamisel tagastatakse Kliendi poolt tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul.

7. TOODETE TAGASTAMINE

7.1 Tordid kuuluvad suhteliselt kiiresti rikneva kauba kategooriasse ning nende puhul puudub tagastamise õigus, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vasta Kliendi poolt tellitud tootele.

8. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS JA KORD

8.1 Kliendil on õigus puuduse ilmnemise korral pöörduda hiljemalt 12h jooksul ePoe poole, saates e-kirja aadressile info@dulcinea.ee või helistades telefonil +372 55 940 946.

8.2 ePood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmise hetkel.

8.3 ePood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud peale kauba üleandmist Kliendile.

8.4 ePood vastab Kliendi esitatud pretensioonile kirjalikult või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis 3 päeva jooksul.

9. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

9.1 ePood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida ePood ei saanud mõjutada ja ette näha.

10. PRIVAATSUS

10.1 ePoe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku ePoele enda poolt avaldatud isikuandmete töötlemiseks.

10.2 ePoel puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

10.2 ePood kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ning ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

11. MUUD TINGIMUSED

11.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisee või Kohtusse. ePoel on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

Shopping Cart